Nihat Adlim Besteleri (98 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nikrîz Akşam olur güneş iner tepeden Şâdi Kurtuluş Şarkı Aksak
Hicâz Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin Selim Aru Şarkı Aksak
Hicâz Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İsmail Safâ Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Artık beni arama sorma sakın kimseden Yusuf Merçil Şarkı Düyek
Hicâz Aşk ağlatır dert söyletir Ali Hikmet Hatipoğlu Şarkı Aksak
Hüseynî Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman Câvidan Birkan Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Aşkımın ıssız bağında tatlı bir meltem eser Rehâ Gizey Şarkı Düyek
Nihâvend Aşkım nedir bilmezsin gönlüme girmeyince Ali Hikmet Hatipoğlu Şarkı Düyek
Sûz-i Dil Ateş-i firkatle bağrım dağlarım Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Ağır Aksak
Nikrîz Ayşe'm suya gider testi elinde Ahmet Acarer Şarkı Aksak
Hicâz Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım Sâlih Korkmaz Türkü Düyek
Sûz-Nâk Başları dumanlı yemyeşil dağlar Ahmet Acarer Şarkı Sofyan
Hicâz Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim Amir Ateş Şarkı Aksak
Karcığar Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim Âşık Ömer Şarkı Düyek
Evc Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır Şâdi Kurtuluş Şarkı Aksak
Hicâz Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen Necdet Rüştü Efe Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin Füsun Ocakcıoğlu Şarkı Düyek
Nikrîz Bir hayâl oldu artık ne güzelmiş o günler A.Metin Sevencan Şarkı Aksak
Hüzzâm Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Nihâvend Bir kerre sevenler seni ömrünce yanarmış Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Bir peri masalı kulaklarına Bekir Mutlu Şarkı Aksak
Hüseynî Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Rehâ Gizey Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Atıf Ölmez Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Hasan Kaya Manioğlu Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Hasan Kaya Manioğlu Şarkı Ağır Aksak
Rast Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece Günsel Çelikoğlu Şarkı Düyek
Hicâz Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence Günsel Çelikoğlu Şarkı Düyek
Karcığar Bülbülüm ötmez oldu Nâzım Refet Kayakıran Türkü Aksak
Hicâz Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın Hasan Kaya Manioğlu Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Çöker akşamların sonsuz melâli Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Dalarak hayallere geçmişi anıyorum Günsel Çelikoğlu Şarkı Düyek
Hicâz Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde Hakkı Günal Şarkı Aksak
Hicâzkâr Deli gönül coştu yine Karacaoğlan Türkü Aksak
Yegah Dudağında açilan gül mey olur Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Hüzzâm Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Selim Aru Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Evvel bahar yaz ayları doğunca Meçhul Şarkı Semâî
Mâhûr Ey felek Mecnûn'uyum Leylâ'yı gözler gözlerim Âşık Ömer Şarkı Düyek
Hüseynî Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok Âşık Ömer Şarkı Düyek
Nihâvend Geçen zaman acı tatlı aranır Yusuf Merçil Şarkı Aksak
Hüseynî Gittin artık gözlerim kan ağlasın Vâhit Özaydın Şarkı Düyek
Hicâz Gönül bilmez gönül bilmez Şâdi Kurtuluş Şarkı Aksak
Hüzzâm Gönül gülmeyi unuttu Hasan Kaya Manioğlu Şarkı Düyek
Hicâz Gözlerimde hayâlin ve gönlümde hâtıran Yusuf Merçil Şarkı Düyek
Hüzzâm Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla Günsel Çelikoğlu Şarkı Semâî
Hüzzâm Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki Turgut Yarkent Şarkı Semâî
Hicâz Gurbet ele düşeli söndü umudum Günsel Çelikoğlu Şarkı Semâî
Segâh Gurubun rengi soldu bu akşam Üsküdar'da Siyâmi Özel Şarkı Düyek
Hüseynî Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni Dertli Şarkı Düyek