Nezahât Soysev Besteleri (31 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek Niyâzi Ersan Şarkı Aksak
Hicâz Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok Yalçın Benlican Şarkı Düyek
Nihâvend Bir ömür dört mevsimse sevgilim eğer Câvit Yenicioğlu Şarkı Düyek
Nihâvend Çiçeklerle bezenmiş o güzel bahçeleri (SUADİYE) Nezahat Soysev Şarkı Semâî
Nev-Eser Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Mûnis Fâik Ozansoy Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et Râif Sâlih Şarkı Aksak
Nihâvend Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan Mûnis Fâik Ozansoy Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ Mûnis Fâik Ozansoy Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun Sabahattin Ergi Şarkı Aksak
Nihâvend İçimde bir heyecan artıyor zaman zaman (YALOVA) Nezahat Soysev Şarkı Semâî
Muhayyer Kış rüzgârı kadar haşin olsan yine severim seni Ayten İnal Şarkı Semâî
Muhayyer Kız ellerin deste deste gül olmuş Nizâmi Nefesli Şarkı Aksak
Nihâvend Mâvi hâtıralarla dolu Erdek'te zaman İlhan Geçer Fantezi Semâî
Rast Nev-bahar goncası mı göğsündeki siyah gül Celâl Çetin Şarkı Curcuna
Nihâvend Niçin böyle hüzünlüsün gülmüyorsun Beşir Kara Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sen gül ki gönüllerde bahar mevsimi gelsin Sâdık Durusal Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yüreğim çarpar işittikçe o mühtez sesini Fâik Ali Ozansoy Şarkı Curcuna
Uşşak Mahkûm tuttum şu gönlümü Beşir Kara Şarkı Aksak
Nihâvend Sağında solunda türlü ağaçlar Sâmi Derintuna Şarkı Aksak
Hüzzâm Şu gönül yaramın dermânı sensin Sâmi Derintuna Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Nasıl gelip geçtiniz hiç anlamadım gençliğimi gün be gün benden aldınız Şûle Özmen Şarkı Düyek
Nihâvend Uzaklara gitsen de sen hâlâ içimdesin Sebahattin Hizmetli Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Baharın yeşilinde sanki sen varsın Sâmi Derintuna Şarkı Düyek
Mâhûr Bir mücevher parlıyor boğazın sularında Nezahat Soysev Şarkı Düyek
Hüzzâm Kimler geldi kimler geçti Sabahattin Hizmetli Şarkı Aksak
Hüzzâm Mehtap sulara mâziden bir iz gibi aktı Şûle Özmen Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Derdin nedir ey âfet her gidişin felaket Mustafa Sevilen Şarkı Düyek
Mâhûr Gel güzelim üzme beni geliver Orhan Altınbaşak Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Hazan ermiş gülzâra bülbülden de yok eser Orhan Altınbaşak Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Zirefkend Saz Semâîsi Saz Semâîsi