Neyzen Yusuf Paşa Besteleri (12 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Yâr geldi neş'em erdi kemâle Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Bûselik Peşrev Peşrev
Dügâh Peşrev Peşrev
Dügâh Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hicâz-Hümâyûn Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüzzâm Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Müsteâr Peşrev Peşrev
Neva Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Nev-Eser Peşrev Peşrev
Nev-Eser Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Rast Peşrev Peşrev
Segâh Peşrev Peşrev