Nevres Bey(Ûdî) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Fuzûlî Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Yıllarca ben seni aradım durdum Nevres Bey(Ûdî) Şarkı Devr-i Hindî-Semâî