Neveser Kökdeş Besteleri (91 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Sensiz göremem âlemi sen gözbebeğimsin Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Mâhûr Sevdâ seline kapıldı gönül Neveser Kökdeş Şarkı Aksak
Nihâvend Sevdikçe seni ömrüm artar ey yâr Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Rast Sevdim seni aşkı anladım Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Rast Sevmek seni bir suç ise affet günahımı ey sevgili Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Nev-Eser Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Rast Solma bahar hazan istemem Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Sûz-Nâk Sonsuz acı duydum bu gece Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Rast Söyle bana efsâneler hülyâlara dalayım Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Nihâvend Söyler gönül âh neler Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Sultânî-Yegâh Söyleyemem sırrımı sana açamam Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Nişâbûrek Söyleyemem yâr yanında Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Nihâvend Tatlı bir meltem gibi estin gönlüme cânân Necmettin Hunca Şarkı Semâî
Sûz-Nâk Yalvaran gönülle bakıp güzel gözlerine Sâime Ayaz Şarkı Curcuna
Nihâvend Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye Necmettin Hunca Şarkı Semâî
Hüzzâm Yoktur gönlüme senden başka cânân Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Hüseynî Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin Neveser Kökdeş Türkü Nim Sofyan
Sûz-Nâk Gülşeninde seyrettim ben gül renkli çehreni Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Ne kadar hoştu geçen o günler Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Bin ızdırap içinde yanıp kavrulur iken Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur Rifat Ayaydın Şarkı Curcuna
Hicâz Gözümün bebeği canımdan pek çok sevdim seni Neveser Kökdeş Ninni Düyek
Hüzzâm Unutmam seninle geçen anları Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Hasretini çektirme güzel kumrum Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Kimse bilmez kalb-i mahzûnum benim Suat Güngören Şarkı Curcuna
Hicâz Beni güldürmedi bir an bu hayâtın elemi Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Aşkına bâr olma gönül sevmiyorsa seni Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Segâh Sen gidersen benim hâlim nice olur Neveser Kökdeş Şarkı Müsemmen
Segâh Teselligâhım oldu en ücrâ meyhâneler Alâeddin Nemutlu ? Şarkı Curcuna
Hicâz Seni görmek ister gönlüm Neveser Kökdeş Şarkı Aksak
Segâh Bir nay sesiyle dil nâr oldu Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Nihâvend Bana neler va'd etmiştin hayâl imiş meğer Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Mâhûr Nerdesin özledim ses ver nerdesin Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Ödemiş bağlarında gözlerim yollarında Meçhul Zeybek Aksak
Rast Bilmiyorum kız seni söyle kimsin sen bana Neveser Kökdeş Şarkı Sofyan(Devr-i Hindî)
Kürdîlî Hicazkâr Bülbül sus istemem dinlemek Neveser Kökdeş Şarkı Semâî
Hicâz Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır Meçhul Şarkı Curcuna
Müsteâr Bakışının esrârı nedir ah bilsem Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Nihâvend Benim vefakâr yârim gül sen Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz N'eylesem kâr etmiyor Neveser Kökdeş Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Rüzgâr gibi essin sesin yaşar gönülde ah sesin Neveser Kökdeş Şarkı Semâî