Nayi Şeyh Said Dede Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tarz-ı Cedid Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Şevk-Efzâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi