Nâlîzâde Ali Dede Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şehnâz Bûselik Bir devlet için çerha temennâdan usandık Bağdat'lı Rûhî Beste Remel (Ağır)