Mustafa Ağa (Kemânî) Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Arazbâr Ey şeh-i iklim-i dânâ-yı fünûn Meçhul Methiye Ağır Aksak
Beyâtî Hiç elem çekmezdim seveydin beni Meçhul Şarkı Aksak
Arazbâr Nâr-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Nice ben olmam hevâi Meçhul Şarkı Ağır Düyek