Mustafa Ağa Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Pınarın başında güller açıldı Meçhul Şarkı Aksak
Şevkâver Pür-kîn-i nigeh geldi aman ol meh-i nev-rû Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî