Müezzin Hakkı Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Aşîran Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Meçhul Şarkı Devr-i Hindî