Muallim İsmail Hakkı Bey Besteleri (581 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Evc Kullarında yok sana lâyık meta' Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Sabâ Merhabâ yâ merhabâ sad merhabâ yâ merhabâ Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Irak Mihr-i subh-i meşrikâ tâhâ Habîb-i Kibriyâ Aynî Tevşih Devr-i Revân
Sabâ-Zemzeme Merhabâ ey sevgili mâh-ı mübârek merhabâ Meçhul İlâhi Evsat
Hicâz Cemâlin nûruna nisbet güneş bir nûr-i bî-ferdir Sezâî Tevşih Evsat
Evc Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) İlâhi Sofyan
Evc Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Bestenigâr İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Hicâz Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine Meçhul İlâhi Sofyan
Hûzî Akıl padişahdır gönül vezirdir Meçhul Nefes Aksak
Mâhûr Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan
Sûz-i Dil Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Dügâh Mir'at-ı baht-ı Kibriyâ Ahmed Muhammed Mustafa Rızâ Efendi Tevşih Düyek
Rast Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb Meçhul Tevşih Sofyan
Tâhir Kandillerle donandı minâreler Meçhul İlâhi Sofyan
Evc Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Hüseynî Nice isyânımızı afveden Allah'a şükür Meçhul İlâhi Sengin Semâî
Rast Sarmış matem buraları saz benizli ovaları Meçhul İlâhi Sofyan
Uşşak Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an Meçhul İlâhi Sofyan
Nikrîz Gazûbâne nigâhın bî-amandır Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Peşrev Peşrev
Acem-Kürdî Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Beyâtî-Arabân Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Beyâtî-Arabân Zeybek Zeybek
Evc Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Ferah-Fezâ Peşrev Peşrev
Hisâr-Bûselik Peşrev Peşrev
Hisâr-Bûselik Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Mâhûr Zeybek Zeybek
Sabâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Uşşak Zeybek Zeybek