Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Besteleri (37 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin Kıymet Hanım Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük Meçhul Şarkı Semâî
Hüzzâm Farkında değil yandığımın derdine cânân Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Gece yorgundu sular durgundu güzel gözlerin bana dargındı Halit Bekir Sabarkan Şarkı Düyek
Rast Gel elâ gözlüm fidanım nev-bahârın gülşeni Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Kumrulardan seni sordum Meçhul Şarkı .
Kürdîlî Hicazkâr Leblerinden öperek bir gece mey nûş etsem Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak Mahrekinde devr ederken lâ-yuad üftâdegân Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Mahzûn duruşun bâis-i feryâd ile âhdır Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Mehcûr yaşamam bir an sevdiğim senden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Neş'enle emeller gülüyor kalbime ey mâh Zekâi Bey Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Ahmet Refik Altınay Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Sarı ipek saçlarını ellerimle dağıtsam Meçhul Şarkı Semâî
Dilkeş-Hâverân Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sazınla berâber o elâ gözleri süzdün Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Semâlardan güneş hâlâ inmiyor Ahmet Refik Altınay Şarkı Sofyan-Semâî
Uşşak Sen bu ufkun yegâne yıldızısın Ahmet Refik Altınay Şarkı Aksak
Segâh Seni her dem anıyorum sözlerine kanıyorum Meçhul Şarkı Aksak
Rast Sevdâlıyım beni kırma civanım Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Nihâvend Sevdâya inanmak hezeyandır Avram Naum Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Sevdiğim günden beri çektiklerim derd ü keder Ahmet Refik Altınay Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Sevdim seni yana yana Fâruk Bey Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Sevdimdi seni cân ü gönülden a güzel kız Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Rast Sevmediklerinle gönül avutma Halit Bekir Sabarkan Şarkı Curcuna
Hüzzâm Sevmemek kâbil midir ey âfitâbım hiç seni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi Ahmet Refik Altınay Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Ahmet Refik Altınay Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Sislerle örtülü ince yollara Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin Ahmet Refik Altınay Şarkı Türk Aksağı
Şehnâz Süzdükçe güzel gözleri belliydi melâlin Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam Ahmet Refik Altınay Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken Ahmet Refik Altınay Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Yârda mı ağyârda mı yâ sende mi cürm ü kusur Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sabâ Yolunda inleyeyim sesini dinleyeyim Meçhul Şarkı Sofyan