Memduh İmre (Hâfız) Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Uzaklaştın gözüm yollarda kaldı Nâzım Özgünay (Florina'lı) Şarkı Aksak