Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüz Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Tâhir-Bûselik Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz Meçhul Şarkı Sengin Semâî