Mehmet Bey(Eyyûbî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bûselik Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî