Mehmet Ağa (Çiroz) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hisâr Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir Meçhul Beste Zincir