_ (Der:S.Eyyûbi Işıksal) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Yâ hannân yâ mennân yâ zel cûdi ve'l ihsan Meçhul Şuğul Sofyan